Personvern

DeWit Norge AS / hageredskaper.no behandler personopplysninger konfidensielt. Ingen personopplysninger vil bli utlevert til tredjepart. DeWit Norge AS forbeholder seg retten til å lagre personopplysinger i inntil 3 år i markedsførings øyemed. Enhver har rett til å reservere seg mot markedsføring/sletting av personopplysninger i hageredskaper.no, ved henvendelse til oss.